Ekoagrostav a.s. | průmyslové, monolitické, vodohospodářské stavby

+420 731 305 303 info@ekoagrostav.cz

Novinky

Valná hromada 23.5.2014

Pozvánka na valnou hromadu

více
Nový podvalník 4.12.2012

Nový podvalník na převoz až 43 tun nově v barvách naší společnosti

více

Vodohospodářské stavby

Provádění vodohospodářských staveb patří mezi činnosti, které mají velký podíl na námi odbavených zakázkách. Společnost se zaměřuje především na rekonstrukce, odbahnění a revitalizace poldrů, retenčních nádrží, mokřadů, biocenter, odkališť, rybochovných zařízení a melioračních soustav.

V dané problematice nabízíme klientům individuální řešení jejich požadavků a kompletní poradenství včetně projektové přípravy i samotné realizace.

Řeky, potoky a bystřiny:

  • stavební zpevnění koryt pomocí drátokamenných prvku, dlažby nebo kamene
  • revitalizace zaniklých, neudržovaných nebo jinak zdevastovaných toků
  • svahování břehů a čištění koryt, hrazení bystřin

Vodní nádrže, rybníky a mokřady:

  • Výstavba vodních nádrží, rybníků a mokřadů
  • čištění a odbahňování rybníků
  • úpravy svahů a břehů nádrží
  • opravy a výstavba výpustí z lomového kamene a betonu
  • protipovodňové stavby, suché a polosuché poldry
  • retenční nádrže
TOPWEBY - webhosting, domény, tvorba www